의료관광 허브도시 대전에서 고품격 의료서비스, 첨단과학과 문화관광을 경험하세요.

> Эмнэлгийн аялал жуулчлалын зуучлагч > гаалийн лавлах > Эмнэлгийн жуулчлалын виз

Эмчилгээ болон сувилгааны зорилгоор эмнэлэг ба сувилалд хэвтэх өвчтөн ба түүний гэр бүлийнхэнд олгодог виз юм.
Виз захиалах газар нь солонгосын элчин сайдын газар ба консулын газар
Эмчилгээ ба сувилгааны зорилгоор эмнэлэг ба сувилалд ирж хэвтэхийг хүссэн өвчтөн ба түүнийг асарч ,хандахаар хамт явах гэр бүлийн хүн ,үр хүүхэд, төрсөн ах дүү дагалдах гэр бүлийнхэнд олгодог тусгай виз G1(M)
Орж ирэх зорилгодоо тохирсон хугацаагаа шалгаад шаардлагат бичиг баримтаа элчин сайдын яаманд илгээнэ.
- Эмчилгээ ,сувилгаа шаардлагатайг илэрхийлсэн эмчийн оношлогооны бичиг ба    тодорхойлолт ,эмнэлэг ба сувилгааны газраас хийсэн захиалгын баримт , эмчилгээ ,сувилгааны болон    байрлах зардлыг төлж чадах баримт (даатгалтай эсэх ,банхны хадгаламж ба цалингийн тодорхойлолт    зэргийг нэгтгээд , эмчилгээний төлбөрөө төлж чадах эсэхийг хянах
※ Паспорт , виз авахад шаардагдах материал өөрчлөгдөх тохиолдол байдаг Солонгосд орж ирэхийн өмнө     элчин сайдын яам болон консулын газраас шалгах хэрэгтэй .