의료관광 허브도시 대전에서 고품격 의료서비스, 첨단과학과 문화관광을 경험하세요.

> Эмнэлгийн аялал жуулчлалын зуучлагч > Аялал жуулчлалын лавах газар

Жуулчлалын орчуулагчаар дамжуулан англи, япон, хятад монгол хэлээр аялал жуулчлалын мэдээ мэдээлэл авах боломжтой ба 1330 дугаартай холбогдож жуулчлалын талаар мэдээлэл олж болно .Жуулчлалын лавлах өрөө ба сурталчилгааны материалыг ихээр бэлдэж хэзээ хаанаас ч мэдээлэл авах боломжтой билээ. Бүсийн онцлог түүхт газруудыг ангилан зохицуулж , агуулгыг нь улам урлагтайболовсронгуй тайлбарлаж чадахуйц мэргэжлийн тайлбарлагчийг бэлдэж явуулдаг.
Бүсийн онцлог түүх дурсгалт газруудыг ангилж тодорхой тайлбарлаж чадахуйц мэргэжлийн тайлбарлагчийг бэлдэж хувиарладаг .Дэжоны түүх ,соёлын жуулчлалын тайлбарлагч нь жил бүрийн 2 сараас 12 сар хүртэл хувиарлагддаг багруппээр жуулчлах тохиолдолд цаг харгалзахгүй илгээдэг. Дэжон хотын аялалжуулчлалын холбоонд захиалгаа өгч болно.
Жуулчлал, орчуулга, ёслол зэрэгтэй холбогдсон лавлах нь орон нутаг даяар 1330дугаарын утас ба гадаадын жуулчлагчдад зориулсан төрөл бүрийн мэдээлэлийгавах боломжтой.
Ашиглах хэл : англи , хятад, япон ,монгол