의료관광 허브도시 대전에서 고품격 의료서비스, 첨단과학과 문화관광을 경험하세요.

> Эмнэлгийн аялал жуулчлалын зуучлагч > Мэдээлэл > Орчуулга

Гадаадаас орчуулга хэрэгтэй тохиолдолд олон улсын утасны кодыг ашиглан солонгос кодыг олж +82-1588-5644 -д залгаарай
Лавлахын дагуу ашиглах хэлний товчлуурыг дарж холбогдоно. BBB сайн дурын тусламж үйлчилгээнийхэн туслах болно.

Олон улсын утасны код : +82-1588-5644 ㅡ ярих хэлний дугаар сонгох

※ Олон улсын утасны кодыг юуны өмнө шалгах хэрэгтэй
※ bbb нь жуулчлалын лавлах ба гадаадын иргэдийн зөвлөх    төв биш юм.

Сайн дурын туслагч нар оролцож үйл ажиллагаа явуулдаг хувийн үйлчилгээ ба орчуулга хэрэгтэй үед найрсаг харилцааг баримтлах хэрэгтэй Улс дотор орчуулга хэрэгтэй тохиолдолд 1588-5644 -рүү залгаж 1 -г дарвал англи хэл бүхий тусламжийн үйлчлэгчтэй холбогдоно
1588-5644 ㅡㅡярих хэлний дугаар ( дотуур дугаар)