의료관광 허브도시 대전에서 고품격 의료서비스, 첨단과학과 문화관광을 경험하세요.

> Эрүүл мэндийн мэдээлэл > өвөрмөц эмчилгээний мэдээлэл > Урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн шинжилгээ

  • Урьдчилан сэргийлэх үзлэг нь ямар нэг шинж тэмдэггүй нууц явагдаж байгаа өвчнийг эрт илэрүүлж эмчилгээг эрт хийх зорилготой бөгөөд энгийн шинжилгээгээр илэрдэггүй ходоодны хавдар, уушигны хавдар, шулуун гэдэсний хавдар гэх мэт хүнд өвчнийг илэрүүлэх шинжилгээ юм. Хүн тус бүр өөрийн нас хүйс биеийн онцлогт тохируулж нэмэгдэл шинжилгээг хийлгэх нь зохистой.
bl
1. Амархан ядрах ямар нэг шалтгаангүйгээр турсан тохиолдолд
2. Биеийн аль нэг хэсэгт удаан хугацаагаар өвдсөн тохиолдол
3. Мөр хөших цээжээр өвдөлт өгсөн тохиолдолд
4. Шатаар өгсөхөд амархан амьсгал давчдах тохиолдолд
5. Ам их цангаж шээс ойрхон гарсан тохиолдолд
6. Хөхний хавдар умайн хавдар яс сийрэгжих өвчинд өртөгдөж болзошгүй эмэгтэйчүүд
7. Хэвлийн доод хэсгээр зовиурлах буюу өтгөн хаталттай ба ойрхон суулгадаг үед
8. Тодорхой нарийн шинжилгээ хийлгэхийг хүссэн тохиолдолд
9. Хурим хийх гэж байгаа хосууд
Information on Medical Institutes
  • Лжи их сургууль
  • Лжи их сургуулийн урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн шинжилгээний төв нь 500 м талбай бүхий 26 эмч мэргэжлийн сувилагч гэх мэт 45 ажиллах хүчтэй улсын тэргүүний төв юм үүнээс гадна 2мм жижиг хавдрыг илрүүлж чадах дээд зэргийн хурдтай комьпютерийн зураглал хийдэг 64 сувагт PET CT тэй бөгөөд зүрх судасны өвчин оношлоход хамгийн сүүлийн үеийн тюолCT зэрэг оншлогооны аппаратаар тодорхой нарийн шинжилгээ хийж шинжилгээний үр дүнг мэргэжлийн эмчийн дүгнэлтээр найдвартай оношлгоо хийж байна. Түүнээс гадна шин
  • Чүннам их сургуулийн эмнэлэг
  • орчин үеийн эрүүл мэндийн хөгжлийг удирдан дагуулж дээд зэргийн үйчилгээгээр өвчтөнд ирээдүйн хүсэл мөрөөдлийг бий болгож өгдөг ирээдүйн анагаах ухаанд хүчээ үзэж байна.
  • Юсон сон эмнэлэг
  • Урьдчилан сэргийлэх төвлөрсөн шинжилгээний төв эрүүл мэнд нийгмийн хамгаалалын яамны шалгалтаар оношлогоо үйлчилгээний тэргүүн зэрэгт эмнэлэгээр шалгарсан нийгмийн эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэсээс тогтоогдсон төв бүгд үндсэн шинжилгээ болон залуучуудын насанд хүрэгчдийн гэх мэт насны болон бусад онцлог чанарыг харгалзан үзсэн шилжиллтийн үеийн шинжилгээг хийж байна.