의료관광 허브도시 대전에서 고품격 의료서비스, 첨단과학과 문화관광을 경험하세요.

> Эрүүл мэндийн мэдээлэл > өвөрмөц эмчилгээний мэдээлэл > Нүд

  • Хүмүүс ихэвчлэн нүдний хараа тогтоох нүд улайх өвчнөөр эмнэлэгт ирдэг. Ихэнх хүмүүс нүдний ямар нэг өвчнөөр өвчилсөн хэрнээ эмнэлэгт ирдэггүй тохиолдол их байдаг . Нүдний хараа тогтоох биш нүдний ямар нэг өвчнөөс сэргийлэх зорилгоор нүдний эмнэлэгт ирэх нь зөв. Нүдний хараа сайжруулах болон нүдний эвэрлэг болон торлогийн мэс засал хийлгэх тохиолдолд хүндрэл бага аюулгүй хагалгааны үр дүн өндөр дэлхийн нэртэй эмнэлэгүүдийн эгнээнд байгаа билээ
bl
  • Хараа сайжруулах мэс засал
    • - Болорын мэс засал : хол ойрын хараа сайжруулахын тулд хийгддэг хагалгаа бөгөөд орчин үед өргөн хэрэглэж байгаа хагалгааны арга юм . Өвдөлт бага нүдний хараа дээд зэргээр сайжирдаг хагалгааны арга юм.
    • - Торлогийн мэс засал : Энэ хагалгаа нь торлог бүрхэвчийг хуулж авч болохгүй торлог бүрхэвч нимгэн өвчтөнд тохиромжтой хүндрэл бага байдаг
  • Нүдний болор цайх
  • Нүдний өвчнүүд : өтлөлтын хараа муудалт, нүдний чинэрээ ,нүд хуурайших, хялар, хараа муудах ,эвэрлэгт мах ургах ,эвэрлэг бүрхэвчид ургацаг ургах, салтс бүрхүүлийн үрэвсэл, VDTхавсарсан хам шинж
Information on Medical Institutes