의료관광 허브도시 대전에서 고품격 의료서비스, 첨단과학과 문화관광을 경험하세요.

> Эрүүл мэндийн мэдээлэл > өвөрмөц эмчилгээний мэдээлэл > Эх барих эмэгтэйчүүд

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмнэлэгт төрсөн эх л явдаг эмнэлэг гэхээс илүү эмэгтэйчүүдийн урьдчилан сэргийлэх шинжилгээ эмэгтэйчүүдийн өвчин төрөх гээд өргөн хүрээт эмчилгээг хийдэг. Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг нь төрсний дараах гам барих болон нярайн асаргаа сувилгааг хийдэг асаргааны төвийг ажиллуулж байна.
  • Төрсний дараа гам барихад нь тусалдаг мэргэжлийн байгууллага төрсний дараах эх болон нярайд янз бүрийн хөтөлбөрүүд явуулдаг.
  • Төрсөн эхийн асаргаа сувилгаа
    • - төрсний дараах арчилгаа сувилгааг мэргэжилтэн зөвөлгөө өгөх, тараглалтаас урьдчилан сэргийлэх, арьсны арчилгаа хүүхдийн өсөлт хүмүүжлийн талаар лекц орох бүрэн дүүрэн амарч тайван байх хөхний арчилгаа эрүүл ахуйн төрсний дараа сэтгэл эвгүйрэх байдлаас сэргийлэх гэх мэт
  • Нярайн асаргаа сувилгаа
    • - 24цагийн мэргэжлийн асаргаа сувилгааг ариун нөхцөлд нярайг асран хамгаалж хүүхэд хөхүүлэх хүүхдээ авах тасаг байгуулсан бөгөөд хүүхдийн урьдчилан сэргийлэх мэргэжлийн шинжилгээнүүдийг хийж байна.
Information on Medical Institutes