의료관광 허브도시 대전에서 고품격 의료서비스, 첨단과학과 문화관광을 경험하세요.

> Эрүүл мэндийн мэдээлэл > өвөрмөц эмчилгээний мэдээлэл > Ардын эмнэлэг

Манай улсад эрт дээр үеээс уламжлан ирсэн хятад япон гэх мэт ханз үсгийг хэрэглэдэг орнуудаас холигдож судлагдан ирсэн уламжлалт анагаах ухаан буюу ардын эмчилгээ гэж ч ярдаг. Уламжлалт анагаах ухаан нь гадагшаа илэрсэн шинж тэмдгийг ажиглах зарчимд дээр үндэслэн удаан хугацааны байгалийн үзэгдлийг үр дүнг хүний бие дээр туршиж хар шар бадганы зарчмаар үндэслэн эмчилгээ хийсэн. Эмчилгээ нь эмийн ургамал зүү төөнүүр эмчилгээ хийж биеийн алдагдсан зохицлыг зохицуулж өгдөг.
bl
Европ эмчилгээ Ардын эмчилгээ
Европ эмчилгээ Ардын эмчилгээ
Эд эрхтэний өөрчлөлт Сэтгэл санаа ба эрхтэний хоорондын холбоо
Халдвар гэмтэл гадаад орчны нөлөө Биеийн дотоод үйл ажиллагаа
Өвдсөн хэсгийн эмчилгээ Байгалийн үзэгдэл шинж тэмлэгдээр тулгуурладаг
Эмчилгээ нэгдсэн/td> Хүн тус бүрд өөр эмчилгээ
Information on Medical Institutes