Холбогдох

Солонгосын Corona 19

  • 작성자admin
  • 게시 날짜 2020-06-29
  • 조회수1350

COVID-19 нь нэг улсад өвөрмөц биш юм. Энэ бол дэлхий нийтээрээ хамтдаа шийдвэрлэх шаардлагатай асуудал юм. Өмнөд Солонгосын COVID-19 хариу урвалын систем төгс биш байж болох ч хэрэв би олон оронд тусалж чадвал энэ талаар хуваалцахыг хүсч байна.

 

[С.Кореагийн COVID-19-ийн эсрэг нууц зэвсэг, 13 фронтын ажилчин тайлбарласан] YouTube-ийн видео руу очих

Жагсаалт
상단으로 이동