Thông tin y tế

Đối với những người nước ngoài đang gặp khó khăn trong việc tìm bệnh viện,
một nền tảng y tế, MODOC

Đối với những người nước ngoài đang gặp khó khăn trong việc tìm bệnh viện, Dễ dàng kiểm tra thông tin bệnh viện tại Daejeon thông qua MODOC nền tảng y tế không đối diện. và tham khảo ý kiến một cách nhanh chóng và dễ dàng với chức năng trò chuyện 1:1

Camera QR Scan OR Tìm kiếm "MODOC" trên thị trường ứng dụng.

상단으로 이동