Thông tin du lịch

  • 대전사이언스페스티벌
  Lễ hội Khoa học Daejeon
  • Điện thoại tư vấn : 1330 Travel Hotline: +82-2-1330 (Korean, English, Japanese, Chinese) For more info: +82-42-250-1273
  • địa chỉ : Daejeon Convention Center, Expo Science Park
  • Website : http://www.djsf.kr

  Dựa trên cơ sở hạ tầng của Đặc khu Daedeok, đây là một lễ hội nơi bạn có thể học hỏi và trải nghiệm trí tưởng tượng sáng tạo trong tương lai thông qua công nghệ sáng tạo kết hợp khoa học và văn hóa. Chủ đề của lễ hội bao gồm một chương trình với chủ đề về Khoa học nghệ thuật kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật hòa hợp giữa người dân với những người làm khoa học.

  • 유성온천문화축제
  Lễ hội văn hóa suối nước nóng Yuseong

  Một lễ hội kế thừa sự quý giá của Suối nước nóng Yuseong và Thành phố Khoa học Yuseong từ năm 1989 theo chủ nghĩa hiện đại. Dựa trên nguồn gốc và hiệu quả của Suối nước nóng Yuseong, đây là một lễ hội với chủ đề 'Oncheon', kết hợp giữa khoa học và suối nước nóng để quảng bá về thành phố khoa học Yuseong.

상단으로 이동